Verschillende Epsitron-families

De voedingsmodules van WAGO zijn bekend onder de naam Epsitron. Deze naamgeving is een samentrekking van de woorden “Epsilon” en “Elektronik”. De Griekse letter Epsilon is het symbool dat gebruikt wordt om de efficiëntie / het rendement van een systeem aan te duiden. Elektronik (Duits) of elektronica, in het Nederlands, is in geschakelde voedingen te vinden en een voeding wordt daarnaast ook gebruikt om elektronica (meetomvormers, PLC’s, …) te voeden.
Epsitron staat voor voedingsmodules met een hoog rendement, geregeld door en voor basiselektronica.

Onder de Epsitron-voedingsmodules zijn er vier verschillende families en een reeks van bijkomende modules:

  • CLASSIC Power
  • COMPACT Power
  • ECO Power
  • PRO Power

CLASSIC Power

CLASSIC Power voedingsmodules zijn bedoeld voor wereldwijd gebruik. Ze beschikken daarom over een veelvoud aan certificaten. De CLASSIC Power modules zijn beschikbaar in 12V DC, 24V DC of 48V DC uitvoering en dit met stromen van 1A tot 20A. Het gamma wordt aangevuld met elektronische zekeringen en een voedingsmodule met geïntegreerde UPS.

De elektronische zekeringen zijn beschikbaar met 2, 4 of 8 uitgangskanalen en van elk type bestaan er drie varianten. De varianten onderscheiden zich in het bereik van onderbreekstromen en in de mogelijkheid tot begrenzen.

COMPACT Power

COMPACT Power voedingsmodules werden speciaal ontwikkeld voor installatie in de schakelkast. Ze zijn ontworpen met een diepte (vanaf de DIN-rail) van 55mm. Op die manier is passen ze perfect in een modulaire schakelkast.

De COMPACT Power-familie bestaat uit éénfasige voedingsmodules die 5V DC, 12V DC, 18V DC of 24V DC uitgangsspanning bieden en dit met uitgangsstromen van 1.3A tot 6.5A.

ECO Power

Het ECO Power gamma beperkt zich tot 24V DC voedingen en dit in verschillende stroombereiken. Er zijn modules vanaf 1.25A tot 40A DC. Naast de één- en driefasige modules zijn er ook redundantiemodules beschikbaar in de ECO Power-familie.

PRO Power

De PRO Power voedingsmodules zijn de meer intelligente en krachtigere voedingsmodules. Ze beschikken over een Top- en PowerBoost om uit te sturen bij overbelasting. Er zijn éénfasige en driefasige modules en het uitgangsstroombereik bevindt zich tussen 3A DC en 40A DC. Elke module is uitgerust met een wisselcontact, dat schakelt als de uitgangsspanning onder 85% van de nominale waarde komt en een stand-by contact om de module van op afstand in te schakelen.

Drie modules bezitten een LineMonitor-functie. Deze voedingen bieden extra configuratie-opties via het ingebouwde scherm met bedieningsknoppen en de seriële RS232 interface welke ze aan boord hebben. Zo kan u bv. het overbelastingsgedrag instellen en de voeding bewaken via PC of PLC. Daarnaast zijn er nog vier signaal contacten beschikbaar op de module die foutmeldingen naar een PLC kunnen signaleren.

Naast de voedingsmodules bevat de PRO Power familie ook

  • 2 UPS laad-en controlemodules
  • 4 AGM- lood gel batterijmodules
  • 3 elektronische zekeringen
  • 2 redundantiemodules
  • 2 capacitieve buffermodules

Wat is een "Primary switched mode power supply"?

+

Ongeregelde voedingen

In controle circuits is het standaard om een spanning van 12V DC, 24V DC of 48V DC te gebruiken. Maar er is een converter nodig om 220V AC om te zetten naar lage gelijkspanning. Een belangrijke eigenschap van een voedingsmodule is dat ze een elektrische scheiding maakt tussen de ingang en de uitgang van de module. Om AC-spanning naar DC-spanning om te zetten wordt daarom gebruik gemaakt van een transformator en een gelijkrichter. Deze transformator verlaagt eerst de wisselspanning en daarna zet een gelijkrichter de wisselspanning om naar gelijkspanning.

Zo ontstonden er eerst de ongecontroleerde convertoren. Het principeschema van deze convertor ziet u op de afbeelding.

De wisselspanning wordt met een vaste transformatieverhouding omgezet naar een lagere wisselspanning en dan met een diodegelijkrichter naar gelijkstroom omgevormd. Daarna is er nog een RC-circuit om de rimpel van het voedingssignaal af te vlakken.

Een nadeel van deze convertor is dat spanning aan de uitgang in een vaste verhouding is met de ingangsspanning. Daarom is de module niet inzetbaar met een breed ingangsbereik als de uitgang een standaardspanning moet geven. Daarnaast is er geen compensatie voor fluctuering van spanning aan de ingangszijde. Bijkomend is de rimpel op de uitgangsspanning redelijk hoog.

Lineair geregelde voedingen

+

Als er in een ongeregelde voeding een lineaire regeling wordt ingebouwd dan verkrijgt u een lineair regelbare module. Voor een principeschema, zie afbeelding. De lineaire regelaar zorgt ervoor dat er aan de uitgang een vaste spanning gegenereerd wordt. Deze spanning is bijgevolg stabieler bij spanningsschommelingen aan de ingang. De lineaire regelaar dissipeert het overtollig vermogen in een weerstand.

In vergelijking met de ongeregelde convertor is het mogelijk om met een lineair geregelde module een kleinere rimpel te bekomen. Maar de efficiëntie van deze module laat te wensen over en bij hogere vermogens zijn deze modules minder economisch omwille van de ongewenste warmteontwikkeling.

Primair geschakelde voedingsmodules - Primary switched mode power supply

+

Om de efficiëntie van de lineaire module te verhogen bedacht men een nieuw concept. Zo ontstond de primair geschakelde voedingsmodule (of ‘Primary switched mode power supply’). Een principeschema ziet u in de afbeelding. De centrale component van een voedingsmodule is de transformator. De keuze van de transformator is bepalend voor het gewicht en de afmetingen van de voedingsmodule. Men koos voor hoogfrequente transformatoren omdat deze kleiner en lichter zijn. Aan de ingang van de module wordt de spanning gelijk gericht en dan getransformeerd in een PWM-signaal. Dit PWM-signaal met hoge frequentie wordt door de transformator gestuurd, vandaar de naam primair geschakeld. De lagere spanning die aan secundaire kant uit de transfo komt wordt opnieuw gelijkgericht en vergeleken met de ingestelde waarde. Door de duty cycle van het PWM-signaal te laten variëren is het mogelijk om aan de ingang van de module een breed ingangsbereik te realiseren zonder dat dit een invloed heeft op de uitgang. Ook bij spanningsdips van de AC-spanning zal de module minder last ondervinden bij het realiseren van de gewenste uitgang. De module wordt gecontroleerd door een microprocessor die het uitgangssignaal met de ingestelde waarde vergelijkt en zo de duty cycle van het PWM-signaal regelt.

Alle WAGO Epsitron voedingsmodules zijn van het type van primair geschakelde voedingen zoals in de vorige paragraaf besproken.

Contactgegevens

WAGO BeLux nv

www.wago.be
[email protected]

Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
België