WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| WAGO | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | WAGO | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Voor de verwerking van onze gegevens in het kader van onze online systemen en voor contact via contactformulieren en e-mail nieuwsbrieven

Principiële gegevens met betrekking tot de gegevensverwerking

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. De prioritaire bescherming van uw persoonlijke gegevens ligt ons nauw aan het hart. Wij willen u daarom uitgebreid informeren over de informatie die wij op onze webpagina's aanvoeren, het doel waarvoor we deze gebruiken, wie wij u eventueel ter beschikking stellen en de rechten die u hebt (Art. 12 en Art. 13 DSGVO.)

We richten ons nu al op de vanaf 25.05.2018 geldende Gegevensbeschermingsverordening (DSGVO, VO EU 2016/679), maar informeren u ook over de tot nu toe geldende bepalingen van de oude Duitse Federale Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (BDSG aF) die op 25.05.2018 door een identieke nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG nF) wordt vervangen. Voor zover wij de volgende bepalingen van de "BDSG o.v." vermelden, is dit van toepassing tot 24.05.2018 en de voorschriften van de "BDSG n.v." en de DSGVO vanaf 25.05.2018. Met de eenvoudige quote van een verordening willen wij uitdrukken op basis van welke norm de gegevensverwerking gerechtvaardigd is, als er persoonlijke gegevens in het desbetreffende proces zouden moeten worden verwerkt.

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de gegevensbescherming:

WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefoon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
E-mail: info@wago.com

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Rainer Brandt, WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens Zwitsers recht) & Co. KG

I. Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens zijn volgens de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) alle persoonlijke of zakelijke gegevens over een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. De DSGVO definieert "persoonlijke gegevens" bovendien als alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien die direct of indirect, in het bijzonder door de toewijzing aan een id, zoals een naam, aan een id-nummer, aan een locatie of aan een online id, kan worden herkend.

Voor zo ver wij u niet kunnen herkennen door dit document of door andere omstandigheden, kunnen wij u niet identificeren.

II. Veiligheid

De bedrijfsinterne gegevensbescherming nemen wij heel serieus. Onze medewerkers alsook de verwerkers (dienstverlenende bedrijven) die opdrachten van ons krijgen, zijn door ons contractueel tot geheimhouding en naleving van de IT-/beveiligingsbehpalingen en de geldende wettelijke bepalingen en voorschriften inzake gegevensbescherming verplicht.

Zowel wij als onze contractant beschermen uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies, gebruik en bekendmaking en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens zich in een wettelijk vereiste, gecontroleerde en beveiligde omgeving bevinden waarin onbevoegde toegang evenals verlies of openbaarmaking van de gegevens worden verhinderd.

In onze onderneming worden technische en organisatorische maatregelen getroffen om de naleving van de wettelijke vereisten van het BDSG en van het DSGVO door onze onderneming te garanderen en om uw gegevens te beschermen tegen schade, defect, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongemachtigde toegang.

Om onnodig grote hoeveelheden gegevens te vermijden, verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit in het kader van de door ons aangeboden diensten is vereist.

Het verzamelen van gegevens gebeurt door WAGO Kontakttechnik GmbH (volgens het Zwitserse recht) & Co. KG en door verwerkers die door ons hiervoor zijn aangewezen.

III. Doel, wettelijke basis en gegevenscategorieën,

1. Doel, gegevenscategorieën en wettelijke basis

Over het algemeen hoeft u bij een bezoek aan onze website, geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Technisch gezien is het IP-adres dat door uw systeem wordt verzonden echter vereist om de gegevens van onze website naar u over te dragen. Buiten het vrij toegankelijke gedeelte van onze website, kunnen we bijv. in het kader van uw registratie uw persoonsgegevens nodig om u persoonlijk te kunnen antwoorden.

IV. Verzamelen, opslaan van gebruikersgegevens bij het bezoek van onze website zonder registratie, gebruik van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangen wij het volledige IP-adres van uw computer. Alleen met dit IP-adres kunnen we u de gegevens van onze website overdragen, zodat de website aan u wordt getoond (§ 28 lid 1 p. 1 nr. 2 BDSG o.v., art.6 lid 1 b en f DSGVO). Naast de verwerking voor het overdragen van de opgeroepen gegevens, wordt het volledige IP-adres slechts twee dagen bewaard om ons te beschermen tegen aanvallen op onze IT-beveiligingsmaatregelen, bijv. een blokkering van IP-adressen en om, indien nodig, een strafrechtelijke vervolging (artikel 28, lid 1, zin 1, nr. 2 BDSG (o.v.), artikel 6 lid 1 f van de DSGVO) te kunnen starten.

Wij registreren de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht, evenals de pagina van waar u onze website hebt opgeroepen. We zullen geen andere persoonlijke gegevens opslaan, tenzij u zich aanmeldt.

Als de programmering van onze website ervoor zorgt dat uw browser gegevens laadt van servers die worden beheerd door derden, zijn wij zelf niet betrokken bij deze gegevensoverdracht. Onze externe leveranciers hebben ons gevraagd om u als volgt te informeren:

1. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Google Analytics gebruikt de cookies die worden weergegeven in onze Cookierichtlijnen, die een analyse van uw gebruik van onze websites en online services mogelijk maken. De gegenereerde informatie, inclusief informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browserversie, browsertaal, geïnstalleerde add-ins, schermresolutie, apparaattype, aanvraagdatum en -tijd en verwijzings-URL, over uw gebruik van deze webpagina's en online-aanbiedingen, worden in opdracht van ons naar een server van Google in de VS verzonden en voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde add-on voor IP-anonimisering "_anonymizeIp()". Dat betekent dat de aan Google overgedragen IP-adressen vooraf door Google op de servers die in de EU staan, worden verkort en verder verwerkt om een directe verwijzing naar specifieke personen via het IP-adres in de VS uit te sluiten. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een sever van Google in de VSA overgedragen en pas daarna ingekort.

We gebruiken deze informatie om websitebezoeken te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit voor ons samen te stellen zodat we beter kunnen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en waar we deze kunnen verbeteren (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 b en f DSGVO). Bovendien kunnen uit de verwerkte gegevens pseudoniemen voor gebruikersprofielen worden aangemaakt. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere Google-gegevens.

Verdere informatie over gegevensgebruik voor reclamedoeleinden door Google, instel- en opt-outopties krijgt u op de websites van Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (Gegevensgebruik door Google bij uw gebruik van websites of apps van onze partners), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt, om uw reclame in te voegen") en http://www.google.com/ads/preferences/ (Bepaal welke reclame Google u toont").

U hebt het recht tot herroeping en u kunt de installatie en het opslaan van de cookies voor Google Analytics verhinderen door een overeenkomende instelling in uw browser. Details hieromtrent vindt u in de hulp van uw browser. U kunt bovendien de registratie van de gegevens die door de cookie zijn gemaakt en betrekking hebben op uw gebruik van het online aanbod, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen. Download en installeer hiervoor de via de volgende koppeling beschikbare Browser-Plug-in van Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert. Met deze browser-plug-in kan het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics op elk moment, ook voor de toekomst, worden herroepen.

2. Google Conversion Tracking

Als AdWords-klant gebruik wij verder ook "Google Conversion Tracking", een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Hierbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer gezet ("Conversion cookie") wanneer u via een Google-advertentie op onze website bent beland. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van ons bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen, dat iemand op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze pagina. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet worden gebruikt om u of uw internetpad bij opeenvolgende bezoeken bij verschillende websites te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversion-cookies, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. Zo ontvangen wij gebruiksstatistieken over de betreffende gebruiker die via een Google-advertentie op onze website is beland. Op die manier kunnen we begrijpen, welke van onze advertenties succesvol zijn en bij uw zoekthema hebben gepast (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 f DSGVO).

Wij als AdWords-klant ontdekken het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is omgeleid naar een van een conversion-tracking-tag voorziene site. We ontvangen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u hiervoor de vereiste installatie van een cookie weigeren. Dit kan via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies algemeen deactiveert. U hebt het recht u te verzetten en u kunt de installatie van de cookies voor Google AdWords (onder het domein "googleadservices.com") door een instelling in uw browser voorkomen zodat cookies van het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. Details hieromtrent vindt u in de hulp van uw browser. U vindt de overeenkomstige cookienamen in onze Cookierichtlijnen.

Hier vindt u de Privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

3. Google Remarketing

We gebruiken de remarketingtechnologie van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Door deze technologie worden gebruikers die onze sites en online-services al hebben bezocht en zich voor het aanbod hebben geïnteresseerd via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk opnieuw aangesproken. Het invoegen van reclame gebeurt door middel van cookies die een cijfer bevatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Via dit cijfer worden websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van de website geregistreerd. Deze gegevens worden door Google service- en apparaatoverkoepelend samengevoegd. Op basis van de informatie die uit het gebruik van apparaten wordt afgeleid, kan reclame worden weergegeven. Volgens hun eigen verklaring verzamelt en bewaart Google bij deze procedure geen persoonsgegevens van de websitebezoekers. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. Met behulp van de tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens voor gerichte productaanbevelingen over WAGO-producten en op interesses gebaseerde reclame voor WAGO-producten worden gebruikt (weergave reclame-inlassingen passend bij eerder bezochte WAGO-websites) (§ 28, lid 1 z. 1 nr. 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 f) DSGVO).

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen (herroeping), kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden in principe uitschakelen door de pagina https://www.google.de/settings/ads op te roepen en de overeenkomende instellingen op te geven. Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies van derden uitschakelen, door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan. http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp Google Remarketing-cookies kunnen ook worden voorkomen via een instelling in uw browser. Details hieromtrent vindt u in de hulp van uw browser. U vindt de overeenkomstige cookienamen in onze Cookieverklaring.

U kunt de Privacyverklaring van Google bekijken onder http://www.google.com/privacy/ads/.

4. Google Tag Manager

Deze website gebruikt "Google Tag Manager". "Google Tag Manager" is een oplossing waarmee verkochte website-tags via een interface kunnen worden beheerd. De tool "Tag Manager" zelf (die de tags implementeert) is een domein zonder cookies en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt alleen voor het doorsturen van gegevens en de verwijdering van andere tags die op hun beurt in bepaalde omstandigheden gegevens kunnen registreren. "Google Tag Manager" heeft geen toegang tot deze gegevens. Wanneer op domein- of cookie-niveau een deactivering gebeurt, blijft deze bestaan voor alle tracking-tags die met "Google Tag Manager" worden geïmplementeerd.

5. Google Maps

We gebruiken op de website Google Maps-kaarten, om u te helpen uw weg te vinden. Google Maps is een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Bij het oproepen van de contactpagina's wordt uw webbrowser geïnstrueerd om de daarvoor benodigde functies te laden en mapgegevens rechtstreeks van de server van Google te laden. Deze servers kunnen zich in de VS of andere landen in de wereld bevinden. We hebben hierover geen controle en ontvangen geen informatie van Google over het feit of u kaartgegevens hebt uitgewisseld tijdens het bezoeken van onze site. We weten niet of Google u alleen de technisch noodzakelijke informatie levert of andere gegevens over u of uw systeem, zoals IP-adressen, informatie over uw browser, enz., opslaat en evalueert. Het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) geldt ook voor Google Maps. We wijzen er met name op dat Google de volgende categorieën gegevens verwerkt: met het apparaat verwante informatie, IP-adressen, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies (kunnen in uw browserinstellingen worden geblokkeerd, zie hierboven), met de locatie verwante informatie. Google kan de gegevens koppelen aan andere informatie over u en gebruikt de in het kader van de services verzamelde informatie voor het beschikbaar stellen, onderhouden, beschermen en verbeteren van de Google-services, om nieuwe services te ontwikkelen en om Google en haar gebruikers te beschermen. Google gebruikt deze informatie ook, om u op maat gemaakte inhoud te bieden, bijvoorbeeld om u relevantere zoekresultaten en advertenties te bieden. Met behulp van gegevens die worden verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, verbetert Google uw algemene gebruikerservaring en kwaliteit van Google-services. Met Google kunt u bijvoorbeeld de taal van uw voorkeur opslaan om services in de door u gewenste taal weer te geven. Voordat Google informatie vraagt voor andere dan in het privacybeleid van Google vermeld doeleinden gebruikt, zal Google uw toestemming hiervoor vragen. Met uw toestemming geeft Google ook gegevens door aan derden voor de verwerking van ordergegevens en om juridische redenen. U kunt ook voor de privacy relevante instellingen op Google wijzigen, wanneer u zich daar aanmeldt. Google heeft bovendien verschillende zelfreguleringsverplichtingen, waaronder de "EU-US Privacy Shield"-overeenkomst, en behandelt klachten.

6. Gebruik van Facebook Pixels

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Facebook Pixels" van Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), die de gegevens van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA. 94304, VS laat verwerken. Deze actieve programmafunctie (JavaScript) is bedoeld, om de acties van bezoekers van deze website te begrijpen, om de effectiviteit van advertenties te meten en in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook en andere websites op interesses gebaseerde advertenties ("Facebook-ads") te presenteren. Dit javascript brengt een directe verbinding met de Facebook-servers tot stand wanneer u de site bezoekt. Hierbij wordt aan de Facebook-server gemeld dat u deze website hebt bezocht en Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount en andere profielen. De toewijzing probeert op verschillende apparaten te werken, zodat ook wordt geëvalueerd hoe bezoekers zich op verschillende apparaten gedragen. De basis van het gebruik is § 28 lid 1 zin 1 nr. 2 BDSG o.v., art. 6 lid 1 f DSGVO. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met de Facebook- richtlijn (https://www.facebook.com/about/privacy/) voor gegevensgebruik, . We gaan ervan uit dat de informatie wordt opgeslagen totdat u uw Facebook-account wist. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruik van gegevens door Facebook en uw desbetreffende rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het Privacybeleid van Facebook onder https://www.facebook.com/about/privacy/. Privacy-instellingen kunnen worden beheerd in uw Facebook-account Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook.

Klik op deze link om de registratie via Facebook binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

7. Crazy Egg

Wij gebruiken de webanalysedienst van de Crazy Egg, Inc. (16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638). Om de CrazyEgg-service te bieden, kan Crazy Egg informatie verzamelen (eerder gebruikte webpagina, land, apparaattype, besturingssysteem, browser, grootte browservenster, datum, kliktijd, klikpunten en scrolldiepte, nieuw en terugkerend) door gebruik te maken van cookies voor analyse en observatie. Via directe communicatie tussen uw browser en de Crazy Egg-servers, wordt deze informatie verzonden via uw IP-adres. De gegevens worden gebruikt om gebruikersgedrag op onze website in groepen te analyseren, nooit individueel, zodat we hieruit optimalisatiemogelijkheden kunnen afleiden. De evaluatie van de gegevens gebeurt handmatig met onregelmatige tussenpozen, maximaal 1 jaar in het verleden. De gebruikers worden toevallig gekozen en niet persoonlijk geïdentificeerd. Volgens de verklaring van Crazy Egg worden door het gebruik van Crazy Egg en van cookies geen persoonsgegevens van u verzameld, verwerkt of gebruikt. Er worden alleen gebruiksprofielen gemaakt bij gebruik van pseudoniemen. De onder een pseudoniem verzamelde gegevens, worden niet met reële gegevens van u samengevoegd. De gegevens worden verzameld om de frequentie van bekeken pagina's en klikken visueel weer te geven en kunnen browserinformatie, gebruikt eindapparaat, IP-adres, bezoekduur, locatie omvatten. De resulterende resultaten worden verwerkt in rapporten die we gebruiken om de site te optimaliseren.

Klik op deze link om de registratie via Crazy Egg binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Het Privacybeleid van Crazy Egg vindt u onder https://www.crazyegg.com/privacy.

8. Microsoft Bing Ads

Onze website gebruikt conversion-tracking vna Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer gezet voor zover u via een Microsoft-Bing-advertentie op onze website bent beland. Hierdoor kunnen Microsoft Bing en wij herknnen dat iemand op de advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaalde doelpagina (Conversion-pagina) heeft bereikt. Wij ontdekken daarbij alleen het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en dan naar de conversion-pagina wordt doorgestuurd. Er worden geen persoonsgegevens over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet aan het trackingproces wenst deel te nemen, kunt u ook hiervoor de vereiste installatie van een cookie weigeren. Dit kan via de browserinstelling die het automatisch instellen van cookies algemeen deactiveert. Meer informatie over de gegevensbeveiliging en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement).

Klik op deze link om de registratie via Microsoft Bing Ads binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein) en oefen hiermee uw recht van herroeping uit. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

9. AppDynamics

Op onze website worden, door dienstverlening van AppDynamics Inc. („AppDynamics“), een onderneming krachtens het vennootschapsrecht van Delaware, met zetel in 303 Second Street, North Tower, 8th Floor, San Francisco, CA 94107, USA, gegevensin anonieme vorm verzameld en verder verwerkt voor de analyse en de voortdurende verbetering van onze webaanbod. Dit gebeurt door het gebruik van cookies. Door middel van de analyse van de verzamelde en overgedragen gegevens kan AppDynamics prestatierelevante zwakke punten van onze websites onthullen en weergeven. De weergave heeft vooral betrekking op de analyse van systeeminterne problemen, zodat deze tijdig kunnen worden herkend en opgelost en zodat de stabiliteit van onze website kan worden gegarandeerd.

AppDynamics is door ons zo geconfigureerd, dat in de standaardinstellingen geen persoonsgegevens (ook geen anonieme IP-adressen) worden geregistreerd en opgeslagen. Voor de controle van prestatierelevante zwakke punten worden door WAGO alleen gegevens gebruikt die geen persoonsgegevens bevatten.

V. Cookies bij het bezoek van onze website

Bezoek onze website met specifieke informatie over het thema Cookies.

VI. Verzamelen, opslaan en gebruik van gebruiksgegevens bij het bezoek van onze website met registratie en na inloggen

1. Registratie

Zonder uw registratie met uw bedrijfsgegevens kunnen online-bestellingen niet worden voltooid, zodat geen contracten kunnen worden afgesloten via het online-systeem. Tenzij u eerst afstand wilt doen van de mogelijkheid tot online bestellen, prijsofferten en dergelijke, bieden we u ook een registratie met een eenvoudig e-mailadres en wachtwoord. Bovendien kunt u ook contact opnemen met ons verkoopteam met behulp van andere communicatiemiddelen.

Wij zullen de door u verstrekte informatie bij de volledige registratie gebruiken, om te verifiëren of u in aanmerking komt voor goederen in overeenstemming met onze klantcriteria. Wij slaan de gegevens, de testtijd en het testresultaat op om de activering permanent te kunnen behouden en, indien nodig, om inspecties uit te voeren.

2. Inloggen

Bij het inloggen worden uw inloggegevens met de in onze database opgeslagen toegangsgegevens vergeleken. Alleen in het geval van mislukte logins slaan we dit op in uw gebruikersaccount om het account na vijf mislukte pogingen te blokkeren, om ongeoorloofde toegangspogingen te voorkomen en om u en ons tegen poging tot fraude te beschermen (§ 28 lid 1 p. 1 nr. 1, 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b en f DSGVO).

Als u goederen in de winkelwagen of op de merklijst plaatst, wordt dit gezien als een uitnodiging voor u om een gepaste opslag op onze systemen uit te voeren. Wij slaan de ingevoegde goederen en hoeveelheden op in de account om aan uw opslagverzoek te voldoen en om u bij een nieuwe login te kunnen voorzien van het winkelwagentje of de merklijst, zodat wij u op een eenvoudige manier een verscheidenheid aan goederen op het juiste moment kunnen bestellen (§ 28 lid 1 p. 1 nr. 2 BDSG o.v.; art. 6 lid 1 b, f DSGVO). De winkelwagen blijft opgeslagen totdat de bestelling is geplaatst, uiterlijk 2 jaar na de laatste wijziging. De merk- en vergelijkingslijsten worden ook maximaal 2 jaar na de laatste wijziging opgeslagen, maar zijn voorheen slechts zolang aan uw browser toewijsbaar totdat u cookies wist of de browser of het apparaat wijzigt.

Voor zover wij prijzen aan u tonen, zullen wij uw gegevens gebruiken om individueel toepasselijke prijzen, minimale bestelbedragen en leveringsvoorwaarden uit onze database te bepalen, u te tonen en deze voorwaarden mogelijk te maken (§ 28 lid 1 zin 1 nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO).

In het kader van het bestelproces worden de gegevens gevraagd die nodig zijn voor de levering en die nodig zijn om een levering mogelijk te maken (§ 28 lid 1 p. nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 b DSGVO). Deze gegevens worden eerst alleen op korte termijn op onze servers tussentijds opgeslagen, om een reeks in verschillende stappen mogelijk te maken en worden alleen dan op lange termijn opgeslagen wanneer u de bestelling verzendt. Daarnaast zullen we ook de gegevens invoeren die u verzendt via fax of telefoon en als gegevens van een online bestelling behandelen. De gegevens worden opgeslagen voor de order- en serviceverwerking, voor de weergave van de ordervervolging evenals voor een historie in uw account, voor het vergemakkelijken van vervolgorders alsook voor het voldoen aan wettelijke opslagverplichtingen (§ 28 lid 1 z. nr. 1, 2 BDSG o.v., art 6 lid 1 b, f DSGVO).

Voor de afhandeling van de bestelling (§ 28 lid 1 z. nr. 1 BDSG o.v., art. 6 lid 1 b DSGVO)kan het voorkomen dat wij uw persoonlijke gegevens en gegevens uit de bestelling aan andere bedrijven doorgeven waarmee wij voor de levering van diensten of voor het naleven van het contract samenwerken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: een bank voor betalingsverwerking of een logistieke partner om de goederen naar u te verzenden. Er worden alleen noodzakelijke gegevens doorgegeven aan derden.

3. Keuring van de solventie

Voorts zullen wij uw naam en de adresgegevens gebruiken, om handmatig een keuring van de solventie uit te voeren, afhankelijk van het project. De keuring van de solventie gebeurt niet op basis van een geautomatiseerde individuele keuze van het winkelsysteem, maar via het Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12 D-41460 Neuss, en in zeldzame gevallen aanvullend via de Bisnode Germany GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt. Deze informatiebureaus zullen uw gegevens gebruiken, om te controleren of u al in de database van informatiebureaus staat en bestaande gegevens bijvoorbeeld. met betrekking tot eerdere wanbetalingen of lopende contracten leveren. We verkrijgen zodoende informatie over uw eerder betalingsgedrag en over uw solventie. Wij gebruiken de informatie van de informatiebureaus alleen om ons te beschermen tegen mogelijke wanbetaling., waarbij ons overwegend rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid. 1 (f) DSGVO is gegeven. In elk geval zullen wij u bij vooruitbetaling of op vertoon van een bankgarantie of kredietverzekering leveren, tenzij andere redenen een levering uitsluiten. Wij bewaren de gegevens die wij van de informatiebureaus ontvangen voor de duur van de zakelijke relatie om vragen aan de informatiebureaus te verminderen.

Wij gebruiken de gegevens van de registratie volgens § 28 lid 1 z. 1 nr. 1, 2 evenals § 28b BDSG o.v. .; artikel 6 lid 1 b en f DSGVO. De informatiebureaus zullen op basis van § 28b BDSG o.v., artikel 6 lid 1 f) DSGVO in combinatie met § 31 BDSG n.v. opereren.

4. Contactformulieren

Door het contactformulier te gebruiken wordt de daar gegeven informatie naar ons verzonden en opgeslagen op basis van ons rechtmatige belang aan de snelheid, evenals de optimalisatie van ons online aanbod en klantservices. Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden en, als het verzoek betrekking heeft op een contractuele relatie of wanneer hieruit een contractuele verhouding zou voortvloeien, voor het ontstaan en uitvoeren van de contractuele relatie (§ 28 lid 1 z. nr. 1, 2 BDSG o.v., art. 6 lid 1 a, b, f DSGVO). In zoverre u al klant van ons bent of in de toekomst zult worden, kunnen wij de gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie zonder uw toestemming verzamelen en opslaan, wijzigen en verzenden, zolang de wet ons dat toestaat.

In andere gevallen, dus ook zolang de contractuele relatie nog niet tot stand is gekomen, slaan we uw gegevens niet langer dan 2 jaar op, of langer, indien wettelijk vereist. U hebt het recht van tegenspraak met betrekking tot de ons via het contactformulier verstrekte gegevens voor de toekomst. U oefent uw recht op herroeping uit door ons hiervan op de hoogte te stellen.

5. E-mail newsletter en andere directe mail

Als u zich met uw e-mailadres hebt aangemeld voor onze newsletter, gebruiken we uw e-mailadres ook buiten het accountbeheer voor de eigen reclamedoeleinden die zijn vermeld bij het inschrijven voor onze newsletter tot u zich uitschrijft voor de newsletter. (Mogelijkheid van herroeping; § 28 lid 1 z. 1 nr. 1 BDSG o.v.; art. 6 lid 1 a, b DSGVO). Als er geen andere reclamedoeleinden zijn gedefinieerd, bevat onze newsletter alleen informatie van ons bedrijf over producthoogtepunten, nieuwe producten, productupdates en diensten, evenals speciale aanbiedingen en prijsspellen van WAGO, actuele bedrijfsinformatie van WAGO en datums van evenementen. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, verklaart u dat u akkoord gaat met de ontvangst en de beschreven werkwijzen.

Als dienstverlener van verzendingen in de e-mailmarketing gebruiken wij de softwareoplossing "Evalanche" Van de Duitse provider SC Networks. De nieuwsbrief bevat een zgn. "web-beacon", d.w.z. een bestand op pixelgrootte die bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgevragen van de server van SC Networks/Evalanche. In het kader van de deze opvraging wordt eerst technische informatie, zoals informatie over de browser en hun systeem, het gebruikte eindapparaat en de e-mailclient evenals uw IP-adres en het tijdstip van de opvraging te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt voor de technische verbetering van de services aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun oproeplocaties (die met de hulp van het IP-adres kunnen worden vastgesteld) of de toegangstijden.

Bij de statistische verzamelingen hoort ook de vaststelling of de nieuwsbrief werd geopend, wanneer deze werd geopend, op welke koppelingen werd geklikt en of de e-mails met succes werden afgeleverd. Daarnaast wordt ook de leesduur geregistreerd, waarbij dit alleen gebeurt op basis van de doelgroepen. Deze gegevens kunnen omwille van technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief, maar het is echter noch ons doel, noch dat van Networks/Evalanche, individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen of verschillende inhoudsthema's overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te verzenden.

Voor de documentatie van de nieuwsbrieftoestemming en om te verhinderen dat uw gegevens worden misbruikt, gebruiken wij de zgn. double-opt-in-procedure. Hierdoor controleren we of de ontvanger onze nieuwsbrief ook wil ontvangen. Na de aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u om de bevestiging van uw aanmelding voor de nieuwsbrief wordt gevraagd. Pas na uw bevestiging zullen wij u onze nieuwsbrief sturen.

De aanmeldingen bij de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces overeenkomstig de gerechtelijke vereisten te kunnen bewijzen. Hierbij worden zowel het aanmeldings- en bevestigingstijdstip als het IP-adres opgeslagen. Ook de wijzigingen van uw opgeslagen gegevens worden in een logboek geregistreerd.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief op elk ogenblik herroepen. U kunt zich hiervan uitschrijven onder de link in de nieuwsbrief of door schriftelijke mededeling aan WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Abteilung Digital: Newsletter, Hansastraße 27, 32423 Minden. In geval van schriftelijke mededeling wordt het herroepen binnen drie weken na ontvangst bij ons geïmplementeerd.

De toestemmingen bij de verzending van e-mailadressen gebeuren op basis van Art. 6 Lid 1 (a), Art. 7 DSGVO en § 7 art. 2 Nr. 3 of art. 3 UWG. Het gebruik van de leveringsdiensten …, Uitvoering van statistische verzamelingen en analyses, evenals de registratie van de aanmeldingsprocedure gebeuren op basis van onze rechtmatige belangen volgens Art. 6 Lid. 1 (f) DSGVO. Onze interesse richt zich op de inzet van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem, dat zowel gunstig is voor onze zakelijke belangen, zoals onder meer directe reclame, maar ook beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruiker.

Voor zover wij uw persoonsgegevens voor directe reclame gebruiken, kunt u dit op elk moment, conform Art. 21 DSGVO herroepen door ons hiervan op de hoogte te stellen.

6. Sollicitatieservice

We bieden u een sollicitatieservice in de vorm van een inlog-bereik aan. U kunt zich aanmelden en de sollicitatie-assistent oproepen die u doorheen onze sollicitatieservice leidt. U moet ten minste de volgende informatie over uzelf verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres en gebruikersnaam. Voor het overige kunt u alle persoonlijke informatie verstrekken die u nuttig vindt voor de sollicitatie.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens, om op grond van uw sollicitatie evt. voor het aangaan van een mogelijke arbeidsrelatie de sollicitatie met het oog op de geschiktheid te toetsen en om persoonlijk contact met u op te nemen (§ 28 lid 1 z. 1 nr. 1 BDSG o.v., art. 6 lid 1 a, b DSGVO). Als de geadverteerde baan zich buiten de Europese Unie bevindt, zullen we uw persoonlijke gegevens eventueel doorgeven aan het betreffende land buiten de EU (§ 28, lid 1, p. 1, nr. 1 BDSG o.v., art. 49 lid 1 b DSGVO, voor zover voor het land geen adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45, lid 3 van de DSVGO of adequate waarborgen op grond van artikel 46 DSVGO voorhanden zijn).

In het geval uw sollicitatie op dit moment niet in aanmerking kan worden genomen, hebt u de mogelijkheid om uw sollicitatiegegevens in het inlog-bereik te beheren. We bewaren en gebruiken uw inlog-gegevens en de door u verstrekte gegevens om u toegang, administratieve opties en toepassingsopties te bieden (artikel 28, lid 1, z. 1, nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO). Als u zich opnieuw aanmeldt, gebruiken we bovendien de gegevens uit uw vorige sollicitatie voor reconciliatie (§ 28, lid 1, zin 1, nr. 1 BDSG o.v. , artikel 6 lid 1 a, b DSGVO). 6 maanden na uw laatste login wordt het wisproces gestart. Dit begint met een bericht aan u over de aanstaande verwijdering waarvoor we uw e-mailadres gebruiken (§ 28 lid 1 z 1 nr. 1 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan en de verwerking van uw sollicitatiegegevens kunt u, met toekomstige werking, te allen tijde herroepen en in het login-bereik kunt u bovendien iedere afzonderlijke sollicitatie beheren.

Als u de toestemming voor onze online sollicitatie service niet wilt verstrekken, kunt u ook probleemloos en zonder enige invloed op uw kansen, solliciteren via e-mail of op papier. Deze sollicitatie zullen wij slechts eenmaal controleren (§ 28 lid. 1 p. 1 nr. 1 BDSG a. F.; Art. 6 lid. 1 a, b DSGVO).

Als we een arbeidsrelatie met u aangaan, zullen wij uw sollicitatiegegevens opnemen in het personeelsdossier en opslaan voor de duur van de arbeidsrelatie evenals buiten de wettelijke bewaartermijnen (§ 32 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 a, b DSGVO, § 26 BDSG lid 1 n.v.). We zullen u dan vóór het sluiten van de arbeidsovereenkomst nog eens informeren over ons specifiek gebruik van gegevens in de arbeidsrelatie.

VII. smartDesigner projectering

We bieden u online een gratis configuratiesoftware voor de configuratie van onze producten aan. U kunt daar inloggen om uw eigen projecten op te slaan en voltooide projecten op een later tijdstip weer op te roepen. U moet ten minste de volgende informatie over uw persoon verstrekken: achternaam, voornaam, e-mail, bedrijf, adres (straat, postcode, stad), land, wachtwoord.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor prijsaanvragen en orders van projecten uit de configurator die u hebt aangevraagd en worden weergegeven in het geval van projectdocumentatie (§ 28 lid 1 zin nr. 1, 2 BDSG o.v., artikel 6 lid 1 b, f DSGVO).

U kunt kiezen voor "Geen cookies accepteren" in uw browserinstellingen om het gebruik van cookies te weigeren. Gebruik van de smartDesigner is in dit geval niet mogelijk.

VII. Opslagtermijnen

Als bij de verzameling (bijv. in het kader van een goedkeuringsverklaring) geen uitdrukkelijke opslagduur is aangegeven, worden persoonsgegevens gewist, voor zover deze niet meer vereist zijn voor het opslaan, behalve als wettelijke bewaarplichten (bijv. handels- en fiscale bewaarplichten) het verwijderen verbieden.

VIII. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering, voltooiing, beperking en gegevensoverdracht

U krijgt, zonder dat u een reden opgeeft, gratis informatie over het feit of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Volgens Art. 15 DSGVO, §§ 34 BDSG o.v. hebt u het recht op informatie over deze persoonsgegevens en andere informatie over de verwerking van hun bij ons opgeslagen gegevens.

In het kader van uw wettelijke claims volgens Art.16, Art. 17 DSGVO, §35 BDSG kunt u uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, laten blokkeren, corrigeren of verwijderen.

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer er geen wettelijke bewaarplichten dit verbieden en wanneer u een aanvraag tot wissen schriftelijk geldig maakt.

Bovendien hebt u het recht om onvolledige gegevens te laten vervolledigen en om de beperking van verwerking in de wettelijk geregelde gevallen volgens Art. 18 DSGVO te eisen wanneer de correctheid van de persoonsgegevens niet is gegeven..

In overeenstemming met Art. 20 DSGVO hebt u verder recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover wij in deze verklaring als basis voor de gegevensverwerking naar art. 6 lid 1 a of b DSVG of Art. 9 lid 2 a DSGVO hebben verwezen. Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht te eisen dat de persoonsgegevens direct door de verantwoordelijke positie naar een andere verantwoordelijke positie wordt doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is.

IX. Recht van herroeping

Uw toestemming voor het verzamelen en het gebruiken van persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde, met toekomstige werking en zonder opgaaf van redenen herroepen en dit zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking die op basis van toestemming tot de herroeping is uitgevoerd. Na een geslaagde herroeping mag WAGO uw persoonsgegevens slechts zo verder verwerken als de verwerking door een andere wettelijke basis of wettelijke verplichting is geboden. Uw herroeping kunt u richten aan een verantwoordelijke of aan het in het Impressum aangegeven contactadres. Voor zover technisch mogelijk, zullen we u ook herroepingsmogelijkheden in uw account aanbieden.

X. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Bij meer diepgaande vragen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, deze privacyverklaring, de verstrekte goedkeuringsverklaringen en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u zich wenden tot het volgende e-mailadres: datenschutz@wago.com

De toezichthouder voor gegevensbescherming van WAGO is de heer Rainer Brandt.

Onafhankelijk van de regelingen van dit privacybeleid hebt u een in Art. 13 lid. 2 p. 1 d DSGVO geregeld recht om klachten in te dienen bij de op dat ogenblik verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

XI. Erkenning van de privacyverklaring, wijzigingen

Deze privacyverklaring is vanaf het tijdstip van de publicatie op de website van WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. geldig tot de herroeping.

Om ons aanbod te gebruiken, is de bevestiging en de erkenning van de privcayverklaring absoluut vereist.

Wij wijzen u erop dat de bepalingen inzake de gegevensbescherming en het gebruik van persoonlijke gegevens continu aan wijzigingen onderhevig zijn en dat de inhoud van deze privacyverklaring moet worden aangepast. In dat geval zullen wij de wijzigingen in transparante vorm tonen. Het verdient bovendien aanbeveling om zich regelmatig over wijzigingen van de wettelijke bepalingen en de handelwijze van ons bedrijf te informeren.

  nl_be
  The document could not be added to the bookmark list.
  Item was added to the bookmark list successfully.
  Het item werd succesvol aan uw bestellijst toegevoegd.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Document was added to the bookmark list successfully.