WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Media | Publicaties | Media | Publicaties

10-feb-2015

Coderen van vermogensgegevens - direct in de remote controller

De remote controller PFC200 van WAGO zorgt voor een veilige transmissie van de juiste vermogensgegevens van de generatoren van duurzame energie aan de beheercentrale.

In moderne elektriciteitsnetten zijn de transmissie systeembeheerders onder andere verantwoordelijk voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Deze stabiliteit kan worden bereikt door het overeengekomen regelvermogen in het elektriciteitsnet te voeden dat door de generatoren van duurzame energie ter beschikking wordt gesteld. Hierbij kunnen problemen voor de transmissie systeembeheerder ontstaan als de door de generator aan de beheercentrale overgedragen vermogensgegevens onjuist of gemanipuleerd zijn. Om dergelijke manipulaties te voorkomen, stellen de transmissie systeembeheerders aanzienlijk hogere eisen aan de codering van de over te dragen gegevens met behulp van afstandstechniek: de aanbieders moeten de over te dragen gegevens direct in de afstandstechniek coderen.

WAGO biedt hiervoor de juiste oplossing, die er eveneens voor zorgt dat de onveilige Ethernet-verbinding tussen controller en VPN-router achterwege gelaten kan worden: de Linux®-omgeving van de remote controller PFC200 van WAGO maakt de implementatie van coderingstechnologieën via SSL/SSH mogelijk. Zo kan direct vanuit de controller een IPsec- of een open VPN-verbinding tot stand worden gebracht. Via deze verbinding kunnen de gecodeerde gegevens veilig worden overgedragen. Andere functies zoals Dual-LAN zijn eveneens geïntegreerd. Naast de veiligheidsfuncties biedt het PFC-platform een protocolonafhankelijke transmissie. Op deze manier kunnen verschillende deelnemers bijvoorbeeld via IEC 60870/61850, Modbus TCP/RTU of PROFIBUS met elkaar worden verbonden.

Als complete oplossing voor exploitanten van energiepools of virtuele energiecentrales biedt WAGO de controller PFC200 met Linux®-platform in een schakelkast met in-/uitgangsmodules, relais, netvoeding en rijgklemmen aan. De schakelkast wordt direct op de plaats waar het vermogen opgewekt wordt (bijvoorbeeld in een windturbine of in een blokverwarmingscentrale)geïntegreerd.

  nl_be
  The document could not be added to the bookmark list.
  Item was added to the bookmark list successfully.
  Het item werd succesvol aan uw bestellijst toegevoegd.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Document was added to the bookmark list successfully.