WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Media | Publicaties | Media | Publicaties

10-feb-2015

WAGO-I/O-SYSTEM als besturingsbox in het "meetsysteem 2020"

De remote controller PFC200 maakt de bidirectionele communicatie binnen een intelligent elektriciteitsnet mogelijk.

Bij de opbouw van een smart grid zijn niet alleen meettoepassingen, maar ook besturings- en regelingstechnieken nodig. Voor dergelijke functies in een smart grid zorgen zogenoemde besturingsboxen die momenteel nog in ontwikkeling zijn.

Met het I/O-SYSTEM 750 beschikt WAGO reeds nu over een oplossing die aan de gestelde eisen en voorschriften tegemoet komt die waarschijnlijk aan besturingsboxen in een zogenoemd "meetsysteem 2020" zullen worden gesteld: de Linux®-omgeving van de remote controller PFC200 van WAGO biedt de mogelijkheid om coderingstechnologieën via TLS 1.2. (Transport Layer Security) te implementeren. Zo kan direct vanuit de controller een TLS-verbinding tot stand worden gebracht. Via deze verbinding kunnen de gecodeerde gegevens veilig worden overgedragen. Naast de veiligheidseigenschappen beschikt het platform van de remote controller PFC200 over een veldbusonafhankelijk overdrachtsprotocol. Hierdoor is een bidirectionele communicatie via bijvoorbeeld IEC 60870/61850 of Modbus TCP mogelijk.

Het I/O-SYSTEM van WAGO kan bovendien eenvoudig met diverse masterklemmen worden uitgebreid, zodat verschillende bussystemen bediend kunnen worden. Met name met het oog op de eindverbruikers kan het daarom niet alleen als besturingsbox in het meetsysteem 2020 worden gebruikt, maar in het kader van de automatisering van gebouwen tegelijkertijd ook verbruikers, VVA-installaties, verlichtingen, ruimteautomatisering en energiemanagement via KNX, DALI, LonWorks®, BACnet of EnOcean aansturen.

In moderne elektriciteitsnetten spelen meetsystemen een cruciale rol. De meetsystemen zorgen voor transparantie voor de stroomverbruiker en bieden exploitanten van elektriciteitsnetten een uitstekend fundament voor een optimaal voedingsmanagement. Moderne intelligente meters registreren weliswaar de gegevens van de verbruikers, beschikken echter nog niet over de regelingstechniek om generatoren en verbruikers individueel aan te sturen. Sinds april 2012 is het voor nettechniek en netbedrijf verantwoordelijke forum van het Duitse test- en certificeringsinstantie VDE daarom bezig met een lastenboek voor het meetsysteem 2020. Een centrale rol binnen het meetsysteem 2020 speelt de besturingsbox. De besturingsbox dient de schakelcommando's voor de aansturing van verbruikers en generatoren uit te voeren. Via de controller en vier relais is de besturingsbox in staat om het EEG-voedingsmanagement te regelen. Dit is mogelijk door het in- en uitschakelen van generatoren alsook door het intelligente belastingsmanagement waarmee verbruikers in gebouwen of openbare verlichting aangestuurd kunnen worden.

De besturingsbox dient samen met de intelligente meter en de smart meter-gateway ter plaatse in de schakelkast van de gebruikers geïnstalleerd te worden.

  nl_be
  The document could not be added to the bookmark list.
  Item was added to the bookmark list successfully.
  Het item werd succesvol aan uw bestellijst toegevoegd.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Document was added to the bookmark list successfully.