WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Media | Publicaties | Media | Publicaties

25-nov-2014

Revolutionaire automatiseringsoplossing voor de procesindustrie

WAGO heeft in het kader van de NAMUR-hoofdvergadering een richtinggevende oplossing voor de decentrale automatisering van procesinstallaties gepresenteerd: "DIMA" - decentrale intelligentie voor modulaire installaties" laat exploitanten van installaties toe flexibeler te werken en hun automatiseringskosten te laten dalen.

Op de 77ste hoofdvergadering van NAMUR begin november heeft de automatiseringsspecialist WAGO samen met de Technische Universiteit Dresden en de Helmut-Schmidt-Universiteit Hamburg een revolutionaire benadering voor de automatisering van proces technische installatie gepresenteerd: "DIMA" - decentrale intelligentie voor modulaire installaties.

DIMA is het antwoord op de aanbeveling NE 148, waarmee NAMUR al sinds 2013 automatiseringsoplossingen voor modulaire procesinstallaties heeft geëist die de functies van de modulebesturing en het bovenliggend controlesysteem zinvol opsplitsen. Achtergrond hiervan is dat exploitanten van procesinstallaties steeds sneller op wijzigingen vanuit hun klanten, markten of productievoorwaarden moeten reageren.

Intelligentie voor iedere installatiemodule
In tegenstelling tot conventionele en gesloten installatiearchitecturen die over klassieke visualisatie en procedurebesturing beschikken, concentreert DIMA zich op het uitrusten van de module met eigen intelligentie. Hiervoor wordt de architectuur van de installatie verdeeld in twee niveaus: het controleniveau dat "slechts" de taak van de gehele procesbewaking en procedureregeling op zich neemt en afzonderlijke proces technische modules die een I/O-niveau en hun deel van de automatisatie integreren. Overkoepelende installatiefuncties - bijvoorbeeld een receptbeheer - worden door de bovenliggende automatisatieniveau uitgevoerd, terwijl de automatisering binnen de modules alle basisfuncties op zich neemt.

De beschrijving van de modules geschiedt via zogenaamde "Module Type Packages (MTP)". De MTP bevat informatie over de integratie van de proces controle over de monitor- en bedieningsfuncties en over batch-functies. De leverancier van de module configureert zijn module, de exploitant van de installatie gebruikt de desbetreffende MTP in de integratie engineering en projecteert vervolgens de gehele installatie. De communicatie tussen controleniveau en module verloopt hierbij via diensten (SOA, Service Oriented Architecture).

"Met DIMA kunnen modules met eigen intelligentie worden uitgerust en - zoals bij het Lego-principe - eenvoudig in installaties worden geïntegreerd en later flexibel worden vervangen", legt Ulrich Hempen, leider Market Management Industrie & Process bij WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG uit. Systeem operatoren worden hierdoor over de gehele "life cycle" van een installatie
duidelijk flexibeler en kunnen genieten van lagere automatiseringskosten. Hempen voegt hieraan toe: "Modulaire procesinstallaties hebben oplossingen nodig voor het automatiseren van de individuele modules, die duidelijk compacter zijn dan de conventioneel gesloten installatieconcepten van grote proces controle systemen."

  nl_be
  The document could not be added to the bookmark list.
  Item was added to the bookmark list successfully.
  Het item werd succesvol aan uw bestellijst toegevoegd.
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Document was added to the bookmark list successfully.